Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2009

Den årlige generalforsamling i ”Kartoffeltyskerne på Alheden” er mere end blot en generalforsamling. Medlemmerne betragter det som en slægtstræf-dag, idet der sjældent er under 100 deltagere. Der er da også et næsten daglangt program.....


Generalforsamling 2009 lørdag d. 25. april 2009 kl.14.00 på Park Allé Dagcenter i Frederiks. 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Kassereren aflægger regnskab

4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: på valg er Elsa Steen Ølgaard, Eigil Jensen, Anna Dürr - (alle er villige til genvalg)

5.   Valg af 2 suppleanter for 1 år: på valg er Aksel Kramer, Søren Sørensen (begge er villige til genvalg)

6.  Valg af revisorer: på valg er Karl Sørensen og Børge Laier

7.  Valg af revisorsuppleant: på valg er Betty Rasmussen

8.  Fastsættelse af kontingent – forslag om uændret 100 kr. pr. person

9.  Indkomne forslag

10. Eventuelt

 

Der var mødt tæt på 130 til generalforsamlingen, så der var trængsel i lokalerne. Det store fremmøde skyldtes bl.a., at mange medlemmer kom for at afhente deres billetter til jubilæumsfesten søndag 30. august 2009 i Alhede Hallerne i Frederiks.

 

Steen Ølgaard blev valgt som dirigent. Formand Elsa Ølgaard aflagde beretning og orienterede om kommende arrangementer, bl.a. jubilæumsfesten, som kan ses under ”Aktiviteter” her på hjemmesiden. Kasserer Verner Dürr fremlagde regnskabet, der viser et pænt overskud. Foreningens formue er placeret på en højrentekonto, der giver et pænt udbytte.

 

Til bestyrelsen genvalgtes Elsa Steen Ølgaard, Anna Dürr og Eigil Jensen. Som suppleanter genvalgtes Aksel Kramer og Søren Sørensen. Som revisor genvalgtes Karl Sørensen og nyvalgtes Betty Rasmussen. Den tidligere revisor Børge Laier fortsætter som revisorsuppleant.

 

Kontingentet er uændret 100 kroner årligt pr. medlem. Foreningen har mellem 600 og 700 medlemmer, idet der hele tiden kommer nye til.

 

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en kop kaffe med brød. Derefter fortalte Rigmor Gade fra Skive om hyrdedrengenes liv på Jeppe Aakjærs tid. Rigmor Gade krydrede sin fortælling med Aakjær-sange om hyrdedrenge til akkompagnement af Anna Nørgaard fra Skive. © Udarbejdet af ThiseWeb.dk