Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

6 deutschsprachige Schautafeln (Tysksprogede plancher (fremstillet af Zwingenberg Stadt))


Schautafeln in Grønhøj Museum. Klick auf jede Schautafeln um zu vergrösseren.
De viste tysksprogede plancher kan ses i vort museum i Grønhøj. De stammer fra fra en udstilling i Zwingenberg by i dagene 15. februar - 3. marts 2013 om ind- og udvandring (migration) fra Zwingenbergområdet fra 1700-tallet og frem til midten af 1900-tallet. En del af udstillingen omhandlede kartoffeltyskerne - og arrangørerne har velvilligt stillet de viste plancher om kartoffeltyskerne til rådighed. Foreningen har  undervejs fået plancherne forelagt for evt. kommentarer. 

Plancherne er af generel karakter - selv om Zwingenberg er af særlig interesse for efterkommere af indvanderen Anna Katherina Katzenberg, født i Zwingenberg og hendes mand Johannes Jung samt deres medbragte børn.
Den ældste datter Eva Jung blev i Fredericia trolovet til Johann Peter Bitsch, som hun senere blev gift med. Mange efterkommere har således tilknytning til Zwingenberg gennem Jungdøtrenes ægtekaber Udover hustruen Anna Katherina og datteren Eva Jung er Johannes Jungs 4. og 5. barn, døtrene Anna Catharina og Anna Margaretha også født og døbt i Zwingenberg kirke, et besøgsmål for foreningens udflugt september 2013.

17. marts 2013

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk