Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2013.


Udpluk af deltagerne med dirigenten i aktion.(Foto: Søren Sørensen)
Generalforsamlingen afholdtes den 20. april 2013 kl. 14.15 på dagcentret, Park Alle, Frederiks.

Claus Christiansen blev valgt som dirigent og ledte på fortræffelig vis generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden og blev enstemmig godkendt efter enkelte spørgsmål og bemærkninger.
Der var ingen spørgsmål til kasserens regnskabsaflæggelse, så det blev godkendt uden debat. 

Bestyrelsen havde foreslået nogle vedtægtspræciseringer om reglerne om kontingentbetalinger. De blev godkendt uden debat.
Kontingentet fastsattes uændret til 100 kr. årligt.

Anna Dürr, Eigil Jensen og Aksel Kramer blev alle genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode, medens Jens Maul, Herning, blev nyvalgt som betyrelsessuppleant, ligeledes for 2 år.

Børge Laier blev genvalgt som revisor. Erik Hjorth blev genvalgt som den ene af to revisorsuppleanter medens Per Sørensen, Skive, nyvalgtes som 2. revisorsuppleant.

Minislægtstræf og oplæg om Volgatyske områder:

Inden generalforsamlingen afholdtes traditionen tro et minislægtstræf.
Efter generalforsamlingen fortalte Christian Winkel, formand for vor sydslesvigske venskabsforening Plaggenhacke, om sin rejse til de volgatyske områder ved Saratow ved Volga, hvor vi ved, at kolonisterne fra Grønhøj, Havredal og Randbøl udvandrede til. Der blev fortalt på tysk med dansk tolkning ved Gerhard Eichhorn, også fra Plaggenhacke. Oplægget var også tænkt som inspiration til foreningen rejse til områderne i maj 2014. (Se under busture til Tyskland).
Der var desuden et lille hæfte redigeret af Kjeld Munch  med introduktion om volgatyskerne til salg. Kan fås hos sekretæren for 20 kr. + forsendelsesomkostninger.

Opdateret den 21.  april 2013.
Øjebliksbillede fra minislægtstræffet

Salgsboden studeres

Christian Winkler beretter om sin tur til Volga og Gerhard Eichhorn oversætter (Foto: Søren Sørensen)

Frokost under minislægtstræffet© Udarbejdet af ThiseWeb.dk