Kartoffeltyskerne på Alheden

Udvalgets opgaver:

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 14. januar 2017 enstemmigt at nedsætte et økonomiudvalg. Begrundelsen var følgende:

Foreningen er økonomisk for sårbar i tilfælde af forfald af kassereren. Derfor er det nødvendig, at flere personer har kendskab til og indflydelse på de økonomiske forhold.

Der bør være 1 person ud over kassereren med de samme rettigheder som ham, altså at kunne såvel indsætte som hæve på foreningens konti, i tilfælde af f. eks længevarende sygdom hos kassereren.


Det besluttedes, at udvalget består af 3 personer:

Anne-Marie Otte,
Henny Basse Krog
Formanden, pt. Aksel Kramer.

Udvalget beslutter senere, hvem derud over kasseren får hæveadgang til foreningens konti.

Opdateret 15. januar 2017.


© Udarbejdet af ThiseWeb.dk