Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Bestyrelsens arbejdsfordeling. Ny næstformand.

Bestyrelsen konstituerede sig på sit møde efter generalforsamlingen med Marianne Frank som næstformand. Jan Hyllested havde bedt sig fritaget for den organisatoriske post for at kunne hellige sig sit hovedområde med slægtsforskningen. På baggrund af de øgede organisatoriske opgaver var der  forståelse for ønsket, som blev imødekommet.
Jan vil fremover bruge sine kræfter i et nyoprettet slægtsudvalg, der skal sætte fokus på foreningens slægtsarbejde, og i busudvalget. 
De øvrige ændringer kan ses under fanebladet "Bestyrelsen" under bestyrelsesoversigten. Her kan man se de enkelte bestyrelsesmedlemmers hovedarbejdsopgaver. Under "temabjælken" Nyt fra Bestyrelsen kan man se et kort referat fra bestyrelsesmødet.

Opdateret 19. august 2021
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk