Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Medlemsblad og generalforsamling

Medlemsbladet for februar 2018 med indkaldelse til ordinær generalforsamling SKAL nu være ude hos alle. Er det ikke modtaget - eller er der andre spørgsmål om forsendelsen - skal du henvende dig til foreningens sekretær Anna Dürr.
Link til generalforsamlingsindkaldelsen, se http://kartoffeltysker.dk/Pages/vismr.asp?soeg=&id=311&returpage=aktivitet.asp?id=1

Kontingentet for 2018 er 110, kr. Rettidig betaling er senest 1. april. Beløbet skal indsættes på konto 59595000130 (Andelskassen, Viborg).Husk medlemsnummer samt navn.
Der udsendes IKKE indbetalingskort. Efter konkret aftale kan indbetaling foregå kontant til kasseren senest før generalforsamlingen kl. 14  den 21. april.
Betalingsoplysningerne findes også i det nu udsendte medlemsblad

Opdateret 4. marts 2018
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk