Kartoffeltyskerne på Alheden

Godt nytår. Medlemsblad og Real Dania støtte til Sandkærgårdeladen


Det seneste medlemsblad indeholder en oversigt over det kommende års aktiviteter. Desuden er der nyt om "mysteriet" Herold, herunder de religiøse uafklarede forhold. Der er også nyt om dateringerne i tyske kirkebøger. 
Sammen med bladet er det årlige tillæg "Museumsnyt" på 24 A5-sider vedlagt.  Det fortæller historien om baggrunden for, at foreningen blev ejer af Sandkærgårdeladen og fik den genopført. Sponsorerne nævnes også, ikke mindst RealDanias udbetalte støtte til genopførelsen. Et egentlig hæfte om den fysiske arbejdsproces håber vi at kunne udsende senere.

Opdateret 5. januar 2022

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk