Kartoffeltyskerne på Alheden

Husk kontingent forfalden 1. april.


Kontingentet for 2020 på 125 kr. forfaldt til betaling den 1. april. Langt hovedparten af medlemmerne har betalt. Det takker kassereren for. Endnu ikke-betalt kontingent betragtes som restance. Der vil blive udsendt rykkere for ikke betalt kontingent i begyndelsen af juni. Der pålægges i givet fald et rykkergebyr. Det kan undgås, hvis kontingentet indbetales inden rykkerudsendelsen.  på netbankkonto 70451211810. (Reg,nr. 7045 konto nr. 1211810). 
Det letter kasserens arbejde, hvis du i meddelelser til modtageren skriver medlemsnummer, der fremgår af medlemslisten, sendt med decembermedlemsbladet.
Evt. aftale om anden betalingsform skal træffes konkret med foreningens kasserer. 

Opdateret 2. maj 2020


© Udarbejdet af ThiseWeb.dk