Kartoffeltyskerne på Alheden

Medlemsblad på vej. Husk kontingent

Medlemsbladet for februar med generalforsamlingsindkaldelse er afsendt.
Hvis du ikke har modtaget det senest den 28. februar bør du kontakte foreningens sekretær.
Husk kontingentet for 2020 på 125 kr. skal indbetales senest den 1. april 2020 på netbankkonto 70451211810. (Alt efter ens netbankopsætning skal nogle skrive Reg,nr. 7045 konto nr. 1211810). Det letter kasserens arbejde, hvis du i meddelelser til modtageren skriver medlemsnummer, der fremgår af medlemslisten, sendt med decembermedlemsbladet. 
Er Indbetalingen ikke registreret/dokumenteret) til generalforsamlingen, har man ikke stemmeret til denne og man må påregne et rykkergebyr på 20 kr.  

Program med praktiske oplysninger, herunder frokost,for generalforsamlingen  25. april med foreløbig dagsorden kan også ses under menupunktet Generalforsamling 2020, link: http://kartoffeltysker.dk/Pages/vismr.asp?soeg=&id=354&returpage=aktivitet.asp?id=1


Opdateret 21. februar 2020.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk