Kartoffeltyskerne på Alheden

Kontingent 2018

Kontingentet for 2018 er 110, kr. Rettidig betaling er senest 1. april. Beløbet skal indsættes på konto 59595000130 (Andelskassen, Viborg).Husk medlemsnummer samt navn.
Der udsendes IKKE indbetalingskort. Efter konkret aftale kan indbetaling foregå kontant til kasseren senest før generalforsamlingen kl. 14  den 21. april.
Betalingsoplysningerne kommer også i februarnummeret af medlemsbladet, der udsendes i slutningen af måneden sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.

Opdateret 1. februar 2018
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk