Kartoffeltyskerne på Alheden

Kontingent, generalforsamling og medlemskab

Stemmeret til generalforsamlingen er afhængig af betalt kontingent for 2017. Kontingentet forfaldt den 1. april, men der er tradition for, at det betragtes som rettidigt, hvis det er betalt senest ved generalforsamlingens begyndelse.

Efter generalforsamlingen udsender foreningen rykkere for ikke betalte kontingenter pålignet et rykkergebyr på 20 kr. Hvis kontingentet ikke derefter betales senest den 15. juni 2017, slettes man som medlem og genindmeldelse vil forudsætte betaling af de 20 kr. i gebyr.

Opdateret 14. april 2017


© Udarbejdet af ThiseWeb.dk