Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 29. august 2020


Vingstedcentret, hvor generalforsamling 2020 afholdes, her set fra oven.
Indkaldelse til Generalforsamling 29. august 2020.

Det er her og nu et myndighedskrav, at generalforsamlinger afholdes på konferencecentre pga coronasituationen. Hvornår dette krav ophæves, ved vi ikke.

Derfor indkalder vi til generalforsamling den 29. august kl. 15.00 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33,  mail info@vingsted.dk www.vingsted.dk

Bemærk: Alle medlemmer kan deltage gratis - undtagelsesvis dog kun mod forhåndstilmelding senest den 31. juli!
Dette skyldes sundhedsmyndighedernes krav om 2 kvadratmeter pr. person. Centrets muligheder for afvikling af arrangementet kræver derfor tilmelding i god tid af hensyn til planlægning af lokale, personalebehov m.v. Vi håber på forståelse herfor.

Der er mulighed for at deltage i frokost (sammen med deltagerne på krodagen) kl. 12.45 mod tilmelding, pris 200 kr.

Gudrun Gormsen har accepteret at komme og give det oplæg, der var annonceret til den udskudte aprilgeneralforsamling. 

Generalforsamlings program er sådan her:

Kl. 12.45: Frokost mod forhåndstilmelding, pris 200 kr. (drikkevarer for egen regning). Hvis du deltager i krodagen, ER du tilmeldt frokosten via krodagen og skal således kun tilmelde dig generalforsamling uden frokost!

Kl.14.00: For tilmeldte til generalforsamlingen:
Hedebondens liv i 1800-tallet. Deres byggeteknik vil også blive berørt.  Ved Gudrun Gormsen, etnolog, tidligere direktør for Hjerl Hede, nu redaktør af Hardsyssels Årbog.

Kl.14.45: Kaffe med kage og frugt.

Kl. 15.00:Generalforsamling. (Kaffen må medbringes ved bordene).

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent (Forslag: Teddy Greibe)
2. Bestyrelsens beretning (ved formanden)
3. Regnskab (ved kassereren)
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Valg af
a) 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:

  •     Jan Hyllested, Randers, (villig til genvalg).
  •     Svend Aage Rasmussen, Karup, (villig til genvalg).
  •     Lissi Møller Kristensen, Ølgod, (modtager ikke genvalg).
        Marianne Frank, Brædstrup, p.t. bestyrelsessuppleant, er villig til valg.
  •     Henny Basse Krog, Århus, (villig til genvalg).
b) Valg af suppleant for en 2-årig periode)
Marianne Frank, Brædstrup (villig til genvalg)
Marianne Frank er villig til valg til bestyrelsen under pkt. 6a . Alex Pedersen, Hobro, har tilkendegivet, at han er villig til valg som suppleant.

c) Valg af en revisor for en 2-årig periode:
Flemming Lauth Nielsen, Århus (villig til genvalg)

d) Valg af revisor for en 1-årig periode
 Klaus Vilner, Sdr. Resen. (villig til valg) Klaus er nuværende revisorsuppleant og indtrådt som revisor i stedet for Grethe Laursen.

e) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
På valg er:
Tage Bitsch Johansen, Herning, som førstesuppleant. (villig til valg)
Rosa Würtz, Haderup. er villig til nyvalg som 2. suppleant.

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til formanden senest 15. august. Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest den 22. august.

Indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden, efterhånden, som de modtages.

Praktiske forhold:

Alle medlemmer, der er registreret tilmeldt senest den 31. juli, er garanteret gratis deltagelse i generalforsamlingen. Senere tilmelding forudsætter centrets accept. Der er ikke adgang for ikke-medlemmer, herunder ægtefælle, samlever m.v. uden medlemskab.

Bindende obligatorisk gratis tilmelding til selve generalforsamlingen uden frokost, kan ske på mail generalforsamling@kartoffeltysker.dk eller telefonisk til foreningens sekretær Anna Dürr, om muligt med angivelse af medlemsnummer af hensyn til en sikker registrering. Udeblivelse uden afbud medfører opkrævning af afbestillingsgebyr på 125 kr. (Leje af sal).
Tilmeldingen er en forudsætning for adgang til Gudrun Gormsens oplæg, men forpligter ikke til deltagelse i den del af generalforsamlingen.

Bindende tilmelding med frokost til 200 kr. med drikkevarer for egen regning kl. 12.45 kan skesenest 31. juli på mail frokostgf@kartoffeltysker.dk eller telefonisk til foreningens sekretær Anna Dürr. Af hensyn til en sikker registrering bedes medlemsnummer påført under meddelelser til modtageren.
Tilmelding er først bindende, når beløbet for frokosten på 200 kr. er indbetalt på foreningens konto Reg.nr. 7045 kontonummer 1211810  (Nummeret skal evt. skrives ud i et, afhængigt af den enkeltes Netbanks system). også her helst med angivelse af medlemsnummer - igen aht en sikker registrering. Senere tilmelding forudsætter centrets accept.
Betalingsfrist: 31. juli 2020.

Opdateret 16. juni 2020© Udarbejdet af ThiseWeb.dk