Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

” I forfædrenes fodspor” 19. – 26. september 2020


Hotel Schwanheimer Hof For alle bilelder gælder: Klik på for stort format)

Turen startede lørdag den 19. september fra Viborg  med opsamling gennem Jylland og pause ved grænsen. De tyske vejmyndigheder havde uden vort viden, da turen blev planlagt for et år siden, besluttet at lukke Elbtunnellen netop den weekend. Det lykkedes os trods alt at komme gennem det usædvanlige trafikkaos ved Hamburg lettere forsinket at nå frem til aftensmaden i vort første overnatningshotel i bindingsværksbyen Alsfeld. 

Efter turens første morgenmad kørte vi til Schimmeldewog - eller Oberschönmattenweg. som er det officielel navn - hvorfra slægten Oehlenschläger udvandrede. Her blev vi modtaget af vor gode bekendt og medlem af menighedsrådet, Ute Gölz. Hun fortalte om stedets menighedshus, der også fungerede som reformert kirke. Derfra gik turen til Wald Michelbach, hvor vi så kirken - og ikke mindst det primære formål med besøget, kirkebøgerne, med de indføringer om Oehlensshläger, vi havde "bestilt" på forhånd.

Frokosten blev indtaget på det hyggelige "bjerghotel" Birkenhof.

På turen til vort hotel de næst 6 dage, Schwanheimerhof i Bräuners fødeby Schwanheim, passerede vi Heiligenkreuzsteinach, byen med Laiers dåbskirke. Den sidste del af turen til hotellet gik gennem Laierslægtens hjmby Alt-Neudorf, hvor der dog ikke var meget at se fra udvandrertiden. Endvidere gennem Schönau, der indtil reformationen var et stort kloster, som man stadig kan se resterne af, når man kører igennem.

Efter yderligere en times kørsel gennem det smukke solbeskinnede Odenwald nåede vi vort hotel i god tid inden aftensmaden.Oehlenschlägers udvandrerby Unterschönmattenwag - bedre kendt som Schimmeldewog - efter ridderen, der til sin skimmel:sagde "Schimmel - wog es", da den ikke turde springe over floden. På billedet den originale port til Brandslukningsfartøjet.

Ute Gölz fortæller om kirken i Wald-Michelbach foran bordet, hvor vi senere skal se kirkebogsindføringerne for Oehlenschläger. Som det ses med mundbind pga coronaen.

Kirkebogen studeres

Uddrag af kirkebogen vedr. Ohlenschläger

Laiers dåbskirke i Heiligkreuzsteinach.

Heiligkreuzsteinach med Laiers dåbskirke

Næste dag var vi på rundvisning på det nærtliggende Auto og teknikmuseum  i Sinsheim og besøg i den tredimensionale biograf.

Som følge af nødvendige programændringer stod eftermiddagsprogrammet på Bruchausen, hvor Besserslægten kom fra. 

Turen tilbage til hotellet gik over Frankbyen Eschelbach, hvor vi opsøgte slægtens daværende bopæl.

Tirsdagens program bød for første gang på besøg i Gauangelloch, hjemby for Bräuners hustru Anne Sophia Löffler.

Derfra videre til Deutsches Kartoffelmuseum i Fussgönheim, hvor vi fik en inspirerende rundvisning af Ernst Käsmeier, der også fortalte lidt om byens slot, der havde en forbindelse til historien på kartoffeltyskernes tid.

Inden dagens frokost i Neustadt havde vi en spændende rundvisning i byens store kirke, der stadig er delt af en mur, hvor de reformerte holder gudstjeneste i kirkeskibet og katolikkerne i kirkens kor.

Da det var starten på byens traditionelle vinfest, gik vi efter rundvisningen i solskin til frokosten i den midlertidige restaurant Weingartens udendørs restaurant.

Der var tid nok til at besøge Zuzenhausen på hjemvejen til hotellet. Vi så den katolske kirke, hvor Bräuners hustru Löfller blev døbt.

Onsdag bød på en smuk tur gennem Odenwald via Niebelungstrasse og Lindenfels til Reichenbach, hvor vi havde fået kirken åbnet, Den er fra 1749 og har altså været besøgt af slægterne Bitsch, Kriegbaum med flere. Der er stadig den originale alterdug fra indvielsen i 1749 og en dåbskande fra 1749.

Næste stop var Elmshausen, der også husede mange udvandrerfamilier som Johann Peter Bitsch, dennes mor Anna Barbara Koch, stedfaderen Johann Michael Marquardt og 2 søstre i 1759. Derfra til Schönberg med slottet, der er hjemsted for den britiske kongefamilie - samt slægterne Dürr, Kriegbaum, Fielbert og Marquardt.

Efter at have set matriklerne hvor udvandrerne boede, kørte vi som noget helt nyt til Walldorf,  den første by, waldenserne Pastré, forældrene til Bärtels hustru, slog sig ned i, da de kom til Tyskland , inden de flyttede til Rohrbach. Vi blev modtaget af en lille delgation med den dansktalende Helga Dusse, der viste os byens flotte museum om waldensernes (Bärtels børns forfædres) vej fra Pregelato i Savoien (i dag Norditalien) til Tyskland. Kirken fra 1700-tallet er placeret i byens første gade - den lange gade - var også med i besøget.

Der er om onsdagen mulighed for at få kaffe og kage til en euro i Waldenserhuset lige ved siden af kirken og museet. Det benyttede mange lokale sig af - ligesom vi også brugte muligheden. Efter kaffen kørte vi ud til Waldenserstien i en lille nærliggende skov, hvor vi så nogle af de opstillede informationsplancher om waldensernes liv, historie og deres tro.  


 
 
Sinsheim Auto- og Teknikmuseum

Efterkommer af slægten Besser ved vagttårn i bymuren til slægtens hjemby Bruchhausen.

Besøg ved rådhuset i Frank-byen Eschelbach.

kartoffelmuseet i Fussgönheim

Udvandrerbyen Elmshausen med Rådhus

Fielbertefterkommmere i Elmshausen på besøg hos en lokal efterkommer af Fielbert

Dürrefterkommmere i Schönberg foran matriklen, hvorfra slægten udvandrede. I baggrundne anes døren til den daværende svinestald.

Original lade fra Dürrs hjem ved udvandringen fra Schönberg

Schönberg slot

Kriegbaumefterkommere foran slægtens matrikel i Schönberg

Her boede Kriegbaum i Schönberg ved udrejsen

Waldensermuseet I Walldorf, hjemby for Bertels histru Pastres forældre.

Vi bydes velkommen Hos Waldenserne i Waldorf ved deres museum. (Pastre/Bärtelslægten)

Zuzenhausen katolske kirke, hvor Bräuners hustru Anna Sophia Löffler holdt til

Besøget i Waldorf fik god avisomtale.

Torsdagen bød på Ganzhornsbyen Bammental – med en lille familiemæssig relation til Layer. Byens borgmester Holger Karl tog imod og førte os personligt rundt i byen med hovedvægten lagt på besøg ved de to huse, der via kolonisten Paul Nielsson og dennes ægteskab med en Gantzhorn havde speciel interesse for os. Endvidere så Kirketårnet, der er den eneste tilbageblevne kirkedel fra Gantzhorntiden. vi det tilbageblevne originale kirketårn.

Derfra til Zwingenberg, hvor Katzenberger, gift med kolonisten Jung, stammer fra. Nogle tog turen op til den højtliggende kirke. Turen derop er desværre ikke egnet  for busser og gangbesværede. Flere tog alligevel turen op til den gamle bydel, hvor Katzenberger og Jung formodentlig boede samt nød udsigten over byen - udover at studere den originale kirkebygning fra Katzenbergers og Jungs tid.

Dagens sidste punkt var besøget i Gronau, hvorfra Marquardt og Fielbert udvandrede. Vi blev overdådigt modtaget på torvet ved det runde bord på Römerplatz. Derfra gik turen til kirken, hvor byens præst fortalte os om kirken  og spillede på orglet for os. Her som andre steder måtte vi desværre ikke synge som følge af coronarestriktionerne. Inden turen til hotellet benyttede flere sig af muligheden for indkøb af lokale vinprodukter fra vingården Dingeldey i Gronau.

Fredagen startede med en lille tur de 3 km til Michelbach, hvor vi så kirken, Bräuner blev døbt i. Videre til Kohlhof, hvorfra Bräuner, Filler og Wackershausen udvandrede fra. På vejen var der tid til et kort besøg på Königsstuhl højt over Heidelberg, hvorfra der er en storslået udsigt over byen.

Turen gik videre til Leimen. De interesserede tog med til kirkekontoret, og så de kirkebogsindføringer som vi havde bedt om for Besserslægten. Da der ikke var en kirke i Bruchhausen, var kirken i Leimen deres sognekirke.
Frokosten blev indtaget på en hyggelig italiensk restaurant, inden dagen sluttede med et par timer i Heidelberg. De interesserede fulgte med til Providenzkirken, hvor Bräuner, Filler og Wackershausen hørte til. Derefter var der god tid til lidt indkøb på egen hånd.

Lørdag var hjemrejsedag. Vi ankom uden problemer til grænsen stort set som planlagt kl. 18.30.
Coronatallene var mindre i Tyskland end i Danmark, så turen kunne heldigvis gennemføres stort set som planlagt med kun få enkelte nødvendige ændringer som følge af forbuddet mod store forsamlinger, hvilket ikke påvirkede programmet i væsentlig

Opdateret den 11. december 2020
Det førse te af husene, hvor Gantzhorn holdt kro i Bammental

Efterkommere af Leÿer og Ganzhorn foran udvandrernes sidste hus før udvandringen fra Ganzhorn. Her drev slægten et udskænkningssted.

Tidligere velkomst på torvet i Gronau - Fielberts og Marquardts udvandrerby.

Zwingenberg - Jung og Katzenbergers by ved udvandringen - her med rådhus og kirke

Præsten Martina Wiesner fortæller om Kirken i Leimen.

Besøg i Leimen Kirke, hvor Bessererslægten, blev døbt, gift- og nogle begravet

Kirkebogen i Leimen med Bessererindføringerne studeres - med mundbind!

Besserslægtens Leimen.Vi besøger også Bessers hjemby Bruchhausen.

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk