Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2019


Jacob Hogrebe, Haveforeningen Søvang, Åbyhøj, underholder med spillemandsmusik fra bl.a. sin oldefar Philip Harritz, Resenfeldes, repertoire.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

den 13. april 2019 kl. 14.30 på Aktivitetscentret, Park Alle, Frederiks, med minislægtstræf fra kl. 10.

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Teddy Greibe, Frederiksdal.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2020.
   Bestyrelsen foreslår år uændret kontingent på 125 kr.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
a) Aksel Kramer, Taastrup (villig til genvalg)
b Anna Dürr, Viborg (villig til genvalg)
c)Anne-Marie Otte, Skive, (villig til genvalg)
7.  Valg af 1 suppleant for en 2- årig periode.
På valg er Marin Riis Thomsen, Ans (villig til genvalg)
8. Valg af en revisor for en 2-årig periode.
På valg er Grethe Laursen, Bjerringbro (villig til genvalg)
9. Valg af 2 revisorsuppleanter
På valg er:
Klaus Vilner., Sdr. Resen (villig til genvalg)
Bent Phielbert (ønsker ikke genvalg)
Tage Bitsch johansen, Herning, er villig til valg.
10. Eventuelt
Der kan kun behandles forslag, der er optaget på den endelige dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne sendes til formanden, så de er bestyrelsen i hænde senest den 30. marts 2019. Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Dagens program:
Kl. 10.00 Minislægtstræf
. (Trådløst gæsteinternet – kode fås via sms)
Kl. 12.00 Frokost. 3 håndmadder (50 kr.). Kun mod forudbestilling på mail
frokostgf@kartoffeltysker.dk eller telefon til Anna Dürr senest 4. april. Egen mad kan medbringes. Øl/vand kan medbringes eller købes.

Kl. 13.00: Spillemandsmusik fra bl.a. Jacob Hogrebes oldefar Philip Harritz, Resenfeldes, repertoire. Vi skal høre lidt om slægten og synge sammen.

KL. 14.15 Kaffe, foreningen er vært

Kl. 14.30 Generalforsamling

Opdateret den 19. februar 2019








© Udarbejdet af ThiseWeb.dk