Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Slægtstræf 2018

Slægtstræf Lørdag den 3. og søndag den 4. november på Aktivitetscentret, Park Alle, Frederiks.

Lørdag den 3. november
Kl. 10.00: Træffet åbner. Forskere sidder klar og hjælper med forskning i de enkelte slægter. Mulighed for erfaringsudveksling om sidste nye inden for egen og andre slægter. Foreningens bøger kan ses. Slægtsbøger på borde med slægtsnavne. Alle er velkomne, også ikke medlemmer.

Kl. 12.00: Frokost.                                                 
Medbragt mad eller 3 stk. håndmad, pris 50 kr. mod bindende forud­bestilling på mail loerdagsfrokost@kartoffeltysker.dk evt. telefonisk til foreningens sekretær Anna Dürr senest 26. oktober. Ønske om vege­tarmad bedes oplyst. Øl/vand kan medbringes eller købes.
Kl. 14.30: Kaffe med kage. Pris 30 kr. Tilmelding ikke nødvendig. Un­der kaffen: Nyt fra foreningen.
Kl.15.00: Status for Sandkærgårdeladen og Kartoflens Univers, ved kroejer Greger Laigård, Grønhøj Kro, Søren Toftgård Poulsen, tidligere museumsinspektør på Klosterlund Museum, og Jan Herold, foreningen Liv på Alheden, Efter orienteringen  underholder Gregers med nogle sange.

 Kl. 17.00 Slægtstræffet afbrydes. Genoptages søndag kl. 10.

Kl. 18.00: Foto-gensynsfest. Alle er dog velkomne til en hyggelig aften ved foto-gensynsfesten for deltagerne på årets bustur. Vi starter med erfaringsudveksling og billedvisninger. Mulighed for billedudvekslinger, evt. på eget medbragt USB-stik.
Kl. 19.15: Spisning: Sild og 2 stk. luksussmørrebrød. Pris: 100 kr. incl. 1 øl eller vand.
Kun mod bindende tilmelding på mail
fotofest@kartoffeltysker.dk  eller telefonisk til foreningens sekretær Anna Dürr senest 26. oktober.

Søndag den 4. november:
Kl. 9.30: Tur på heden
. (OBS: Kaffen kl. 9.00) Tilmelding nødvendig.
Busturen er på ca. 2½ time. Vi kører til de første bosættelser og for­tæller om disse. Vi ser nogle af udflytterstederne fra 1779 og 1793: Aarestrup med bl.a. Fielbert og Besser, Ulvedalene (Wackerhausen, Franck) – og Herold, der blev skovfoged, de reformerte kolonisters  Havredal - for mange til at blive nævnt enkeltvis
J  - den gamle bygade med den gamle smedje, Trehuse (Breuner og Dürr) via Karuphøj (Breuner), Skansen – mest kendt for Cramerslægten, men oprinde­ligt var der 10 slægter. De lutherskes Grønhøj og via Stordalen til Tohuse. Ad Mønstedvejen og Hvidevej til Hjortedalen med udflytterslægter som Cramer (nu beboet af Harritz), Daniel Krath, Laier, Philbert, Herold, Bitsch og Bärtel m.fl. Ad Grønhøj-Skivevejen forbi von Kahlens Kongenshus (i dag kro) over Kongenshus Mindepark med udsigtstårnet, Resenfelde (Dürr, Harritz og Kriegbaum) samt Firehuse. (Jung - Lauth, Hermann (senere Krath – Harritz – Bräuner m.fl.)

Pris: 50 kr. incl. kaffe og 1 rundstykke
fra kl. 9.00.
Kun mod bindende tilmelding på mail
hedetur@kartoffeltysker.dk eller telefonisk til foreningens sekretær Anna Dürr senest 26. oktober.

Kl. 10.00 Slægtstræffet genoptages.
Kl. 12.00: Frokost.
Medbragt mad eller 3 stk. håndmad, pris 50 kr. kun mod bindende forudbestilling på mail soendagsfrokost@kartoffeltysker.dk eller telefon til foreningens sekretær Anna Dürr senest 26. oktober. Ønske om vegetarmad bedes oplyst. Øl/vand kan medbringes eller købes.
Kl. 14.30: Kaffe med kage. Pris 30 kr. Under kaffen er der nyt fra for­eningen. Tilmelding ikke nødvendig.

Kl.15.00: Slægtsforskning - og nettet!
Man søger oplysninger om sin egen slægt på nettet, det er jo så let og kan let kopieres til ens eget arbejde. Det gælder, hvis man stammer fra jævne fynske eller sjællandske bønder, og det gælder, hvis man stammer fra "kartoffeltyskere" eller måske endda (måske) fra Gorm den Gamle!
Men kan man stole på nettets oplysninger om ens slægt? Det er det store spørgsmål, som det ikke er let at svare på - desværre.
ved slægtsforsker Anton Blaabjerg, Viborg

Kl. 17.00 Slægtstræffet slutter.

Opdateret 5. oktober 2018
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk