Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Krodag 2018: Sydslesvig den 11. og 12. august.


Slaget ved Isted 1850 (klik på billedet for stort format)
Bustur den 11. og 12. august med mulighed for egen transport.

Indhold:
Vi besøger museet i Isted, hvor repræsentanter fra vor sydslevigske venskabsforening Plaggenhacke viser os de to hovedudstillinger:
A) De sydtyske kolonister (”kartoffeltyskerne”) i Sydslesvig med mange modeller og plancher om livet i den første tid på den sydslesvigske hede – den såkaldte Geest.

B) Slaget ved Isted 25. juli 1850.

Efter at have set de to spændende og flotte udstillinger kører vi til kolonien Friedrichsau (Jydebæk), hvor Plaggenhacke tager os med på en lille ”byvandring”, hvor vi ser digerne, der er bevaret fra dengang. Det var en af de første sydslesvigske kolonier – og kolonien, hvor Sebastian Winklers svigermoder Eva Cathrine Meng boede fra 9. maj 1761 til sin død i 1762. 

På turen til vort hotel regner vi med at gøre stop ved mindestenen i Friedrichsfeld med navnene på de mange sydslesvigske kolonister.

Deltagerne på busturen overnatter på Ghotel i Kiel. Deltagere, der kører i egen bil, kan også bo her til særpris. 

Søndag formiddag kører vi efter morgenmaden til Rens, hvor vi på museet ”Mellem Slesvigs grænser” ser såvel den faste udstilling som Plaggenhackes helt nye særudstilling; ”Kolonisterne forlader Angeln, hvor blev de af?” En udstilling, der trækker tråde til de kartoffeltyskere, der forlod heden – et tema, vi også behandlede på krodagen i Hjerting 2017.

Der vil undervejs blive ophold ved en grænsebutik.

Praktiske oplysninger:
Der er følgende muligheder, idet der pt. er venteliste for enkeltværelser:
A)
Bustur: Viborg kl. 7.00 og opsamling i Frederiks, Herning, Kolding, Åbenrå og grænsen. Hotel plus morgenmad, Transport i Slesvig. Afsætning på opsamlingsstederne med forventet hjemkomst Viborg søndag kl. 16.00.
Hertil kommer frokost til rimelige priser, eks. frokost i Rens ca. 60 kr. – (evt. medbragt mad)

Pris:
750 kr. pro person. (Evt.
aftensmad på hotellet: 175 kr.   bestilles ved tilmeldingen)
Tillæg for enkeltværelse: 165 kr.

B)
Selvtransport:
Hotel med morgenmad i delt dobbeltværelse:
375 kr. pr. person:
Tillæg for enkeltværelse: 165 kr.
(Evt.
aftensmad på hotellet: 175 kr.   bestilles ved tilmeldingen)

C)
Deltagelse uden transport
lørdag og/eller søndag uden overnatning vil afhænge af frokosttilbuddene. Prisen vil blive oplyst, når de foreligger samt i medlemsbladet for juni måned.

Tilmelding senest 15. juli:

Busturen med overnatning: Mail: krobus@kartoffeltysker.dk eller telefonisk til Anna Dürr .Husk at notere, om aftensmad ønskes.

Hotel uden bus: Mail: krodag@kartoffeltysker.dk eller telefonisk til Anna Dürr. Husk at skrive Hotel i emnefeltet.
Husk at notere, om aftensmad ønskes.
A.h.t. en sikker registrering anfør gerne medlemsnummer

Betaling: Buskonto 59808047548, Andelskassen Viborg.
A.h.t. en sikker registrering anfør gerne medlemsnummer

Andre: Mail: krodag@kartoffeltysker.dk Husk at skrive lørdag eller søndag uden hotel i emnefeltet og om I ønsker forudbestilling af frokost.

Opdateret 12. juni 2018

 
En af modellerne i museet© Udarbejdet af ThiseWeb.dk